Stadsaanzicht op groen Over hmf Over hmf
Over het haarlemsche muziek fonds
Carl Gottfried Voorhelm Schneevoogt
Oprichting en historie

Stichting Het Haarlemsche Muziekfonds is opgericht op 1 februari 1878 met als doelstelling de ´bevordering van de beoefening der muziek te Haarlem, en wanneer de geldmiddelen het later mogten toelaten ook elders."

Lees verder

Het fonds is opgericht met geld uit de nalatenschap van de Haarlemmer Carl Gottfried Voorhelm Schneevoogt, die zijn fortuin had vergaard met een bedrijf in "Voorjaarsbollen, bloem- en moeszaden". Carl Schneevoogt was actief in verschillende bestuursfuncties in het Haarlemse maatschappelijke en culturele leven. Zo was hij regent van het Sint Elisabeth's Gasthuis, secretaris van muziekvereniging Toonkunst en directeur van de Teylers Stichting. Ook was hij een verwoed prentenverzamelaar. Hij stierf kinderloos in 1877, twaalf jaar nadat zijn vrouw Sita was overleden. Hij liet maar liefst 3000 prenten na aan de gemeente Haarlem, plus een bedrag van 2000 gulden, met de opdracht aan de burgemeester om daarmee een muziekfonds te stichten. Als voorwaarde stelde hij wel dat de burgervader zelf voorzitter moest zijn van deze club, om zeker te weten dat zijn fonds zorgvuldig zou worden beheerd.

Het bestuur

Het bestuur van het HMF bestaat uit de burgemeester van Haarlem (de voorzitter) en enkele inwoners uit Haarlem of omliggende gemeenten die affiniteit hebben met muziek en vaak zelf ook een instrument bespelen. Het bestuur doet zijn werk onbezoldigd, als vrijwilliger. Daardoor zijn de uitvoeringskosten van de organisatie minimaal.  

'Al het geld dat het HMF beschikbaar heeft wordt maximaal ingezet voor muziek.'

Het huidige bestuur bestaat uit burgemeester Jos Wienen (voorzitter), secretaris Willeke de Groot, penningmeester Roelof Balk, Christiaan van Eggelen en Marijke Overmars. Het bestuur vergadert ten minste vier keer per jaar om de aanvragen te beoordelen, de voortgang te bespreken en alle fondszaken goed te regelen.

Pand HMF
Business people meeting design ideas concept
ANBI-stichting

Het HMF is een culturele ANBI-stichting: een Algemeen Nut Beogende Instelling,. Dat is formeel vastgesteld door de Belastingdienst, met RSIN nummer 8024.19.549. Het HMF is ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41222466.