Portrait woman singing microphone Aanvragen Aanvragen
Aanvragen
Komt jouw muziekproject in aanmerking voor financiële ondersteuning?

Het HMF heeft als doelstelling “de bevordering van muziekbeoefening in Haarlem en omstreken”. Wij staan open voor aanvragen van niet-commerciële, muzikale activiteiten in Haarlem of aangrenzende gemeenten.

Lees verder

Muziek in alle genres komt dus in aanmerking voor ondersteuning: klassiek, pop, jazz, wereldmuziek, echt alles. Maar let op! Wij ondersteunen alleen projecten en evenementen die op een bepaalde datum of in een bepaalde periode plaatsvinden. Wij geven dus geen ‘reguliere ondersteuning’ aan organsiaties, de aanvraag moet duidelijk afgebakend zijn. Ook leveren wij geen bijdrage aan de reguliere gesubsidieerde concerten van professionele gezelschappen die plaatsvinden van in de zalen van de Philharmonie of Schouwburg.  

Wij doneren aan projecten of evenementen van bijvoorbeeld...
 • Koren en orkesten
 • Bands en popgroepen
 • Festivals en concoursen
 • Jazzmusici en close harmony singers
 • Strijkers, blazers en toetsenisten
 • Kamermuzikanten en big bands
 • Musicals en opera's
 • Dirigenten en slagwerkers
 • Organiseerders en spelers...

... als er maar muziek in zit!

Criteria voor toekenning
Originaliteit
Programmering, opzet en context

Met originaliteit doelen we op programmering en op de context. Aanvragen beoordelen wij op het onderscheidende karakter, bijvoorbeeld een verrassende programmering, een jubileumconcert, of een bijzondere samenstelling van het ensemble. Bijzondere componisten, opvallende instrumentatie, een uitzonderlijk thema, een bijzonder gebeurtenis of origineel evenement, een onverwachte locatie: al dit soort factoren verrijken het Haarlemse muziekleven en strekken tot aanbeveling.

Bereik
Voor wie en wanneer?

We vinden het belangrijk dat zo veel mogelijk Haarlemmers in contact kunnen komen met muziek en er plezier aan beleven. Door er naar te lusiteren en de concerten en uitvoeringen persoonlijk te beleven, liefst live natuurlijk. Maar vooral ook door zelf mee te kunnen doen, in muzikaal samenspel of samenzang met anderen. Op alle niveau's willen wij zo veel mogelijk Haarlemmers in de hele stad kunnen laten genieten van muziek.

Diversiteit en variatie in muziekgenre
Muziek is een universele taal

Niet alleen in bereik (publiek en uitvoerenden) streven we naar spreiding en variatie over de gehele stad. Ook in het soort muziek dat we ondersteunen zoeken we naar veelkleurigheid en veelzijdigheid, zodat iedereen aan bod kan komen. De taal van muziek is universeel. Heb je nog nooit eerder ingediend? Probeer het eens, we staan open voor vernieuwing. 

Financieel perspectief
Additioneel en realistisch

We kijken ook naar de financiële onderbouwing. Aanvragen moeten voorzien zijn van een transparante en realistische begroting. De gevraagde bijdrage moet in evenwicht zijn met het geheel. Wij ondersteunen alleen projecten en initiatieven die ook andere financieringsbronnen aanboren en tegelijkertijd een reële behoefte hebben aan een steun in de rug. Wij ondersteunen geen initiatieven die volledig afhankelijk zijn van de bijdrage van het HMF, en ook geen initiatieven waarbij de bijdrage van het HMF irrelevant zou zijn voor de uitvoering - bijvoorbeeld omdat het voor
ons een veel te groot initiatief is, of omdat het om een financieel toch al gedekt initiatief is uit reguliere middelen van overheden, andere instellingen of commerciële activiteiten.

De aanvraagprocedure

Jouw aanvraag

Wij kunnen je aanvraag alleen in behandeling nemen als je het aanvraagformulier hiernaast invult en verstuurt, of je aanvraag via e-mail indient door middel van een volledig ingevuld aanvraagformulier, dat vergezeld gaat van:

 • een beschrijving van het project;
 • een begroting van de kosten die relevant zijn voor de activiteit;
 • een begroting van inkomsten, inclusief een lijst van overige aangeschreven fondsen.

Het aanvraagformulier kan je hier downloaden als pdf of hier als Word-document. Het ingevulde formulier kunt je, voorzien van de bijlagen, per email indienen op het adres hmfonds@online.nl.

Toekenning

Je moet je aanvraag minimaal 6 weken voor aanvang van het evenement indienen. Je krijgt een ontvangstbevestiging per e-mail waarin wordt vermeld wanneer het bestuur je zal informeren over het genomen besluit. Het bestuur vergadert in principe 4 maal per jaar om te kunnen besluiten over de dan voorliggende aanvragen.

Als je aanvraag is goedgekeurd of afgewezen, krijg je daarvan bericht per e-mail. Het toegekende bedrag wordt pas overgemaakt als 100% zeker is dat het project of het evenement ook echt doorgaat en je ons daarvan op de hoogte hebt gesteld.

Vermelding HMF

Zodra je bericht hebt gekregen dat je project is goedgekeurd, willen we graag dat je Het Haarlemsche Muziekfonds vermeldt als begunstiger op posters, flyers, op je site of in het programmaboekje en daarvoor ons logo opneemt. We vinden dat belangrijk omdat je daarmee ook aan andere muziekmakers laat zien dat het HMF het Haarlemse muziekleven bevordert. Ons logo vind je hier.

Aanvraagformulier

Wat wij niet ondersteunen
 • Activiteiten waarvan de muzikale component slechts een ondergeschikt deel uitmaakt van het geheel;
 • Reguliere exploitatiekosten van muziekgezelschappen die niet aan een duidelijk project of evenement zijn toe te schrijven;
 • Managementkosten of kosten van zakelijk leiders of personeel;
 • Commerciële projecten, of concerten van professionele musici en professionele podia die via de reguliere subsidiekanalen en programmering al plaatsvinden;
 • Activiteiten of evenementen die uitsluitend bedoeld zijn voor besloten kring;
 • Initiatieven met een overwegend commerciële, politieke of religieuze doelstelling;
 • Publicatie van bladmuziek, documentatie over muziek of over muzikanten.
Mannen met instrumenten